Situl ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău

4.744,40

HECTARE

POZIȚIONARE GEOGRAFICĂ

Județele Buzău și Brăila

A fost instituit prin Hotărârea Guvernului nr. 1284/24.10.2007 privind declararea ariilor de protecție specială avifaunistică drept parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în Romania și modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 971/2011. Desemnarea sitului a avut drept scop instituirea regimului de arie naturală protejată și încadrarea în categoria de management ca arie de protecție specială avifaunistică – peste 100 de specii și menținerea sau asigurarea, acolo unde este cazul, a unei stări de conservare favorabile pentru anumite specii.

Din punct de vedere administrativ, situl este situat în Regiunea 2 SE, pe teritoriul județelor Buzău și Brăila, fiind suprapus următoarelor UAT-uri: Balta Albă și Boldu (jud. Buzău), respectiv Grădiștea, Vișani, Jirlău și Galbenu (jud. Brăila). ROSPA0004 are o suprafață de 4744 ha și un perimetru de circa 36 km.

LOCALIZARE

45.227591, 27.262087

SPECII OBSERVATE ÎN CADRUL ARIEI

Situl ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău

VALOARE NATURALĂ

Habitatul sitului include pajişti stepice, pajişti dominate de specii halofile, dar și terenuri agricole pe care se practică agricultură intensivă, izlazuri comunale, terenuri degradate datorită sărăturilor (neutilizate de proprietari), crânguri (în special pe braţul vechi al Buzăului) și păduri de luncă. Teritoriul mai cuprinde bălţi, mai mult sau mai puţin colmatate și cursuri de apă (Buzoel, Boldu, Buzău – a carui albie s-a mutat în mod natural cu câteva zeci de ani în urmă).

Fauna găzduită cuprinde o diversitate de specii locale de păsări (Buhaiul de baltă, Stârcul roșu, Lopătarul, Rața roșie, Eretele de stuf, Pelicanul comun, Pelicanul creț), dar și păsări cu migrație regulată (Gâsca de vară, Gârlița mare, Fluierașul, Sitarul de mal, Lebăda de vară, Lebăda de iarnă, Rața cu cap castaniu).

Botaurus stellaris (Buhai de balta), Ardea purpurea (Starcul rosu), Platalea leucorodia (Lopatar), Aytya nyroca (Rata rosie), Glareola pratincola(Ciovlica), Circus aeruginosus (Erete de stuf), Pelecanus onocrotalus (Pelican comun), Pelecanus crispus (Pelican cret)

Anser anser (Gasca de vara), Anser albifrons (Garlita mare), Tringa erythropus (Fluierarul), Limosa limosa (Sitar de mal), Cygnus olor (Lebada de vara), Cygnus cygnus(Lebada de iarna), Aythya ferina(Rata cu cap castaniu), Merops apiaster (Prigoare)

VULNERABILITATI

Ocrotirea păsărilor şi conservarea anumitor specii din sit prezintă mai multe riscuri. Situl este vulnerabil la extinderea suprafeţelor agricole, utilizarea de utilaje mecanizate în practicile agricole, folosirea fertilizatorilor şi a pesticidelor în mod necontrolat, defrişarea pomilor răzleţi şi a pădurilor de lizieră, tăierile necontrolate din pădurile de luncă, colectarea ouălor de păsări sălbatice. De asemenea, braconajul, vânătoarea cu plase sau capcane neautorizate, vânătoarea cu gonaci, vânătoarea în apropierea locurilor de cuibărit sunt realităţi care nu pot fi neglijate. De exemplu, câinii care însoţesc turmele distrug ouăle și atacă puii. Mai mult decât atât, arderea miriştilor şi a pârloagelor, precum și lipsa de educație ecologică a localnicilor reprezintăreale motive de îngrijorare.

De asemenea, amenajarea unor platforme pentru deşeuri menajere a devenit o urgenţă, astfel ca în SCI0005, pe teritoriul UAT Balta Albă, în apropierea rezervațiilor Balta Albă și Balta Amara, la inițiativa Consiliului Local Balta Albă, au fost înfiintate două platforme de depozitare şi gospodărire a gunoiului de grajd.

AFLĂ MAI MULT

Suntem bucuroși să-ți răspundem la întrebări.

GALERIE FOTO

Situl ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău

Abonează-te la newsletter pentru noutăți