Recomandări și reguli de bună vizitare a ariilor naturale protejate incluse în siturile Natura 2000

„Natura nu face nimic în zadar.” – Aristotel

Următoarele informații și recomandări sunt, de fapt, simple reguli de bun simț. Rostul lor este acela de a proteja biodiversitatea din ariile naturale incluse în siturile Natura 2000 și de a permite vizitatorilor să se bucure de natură, așa cum ne-a fost dăruită, pentru cât mai mult timp.

Prin urmare, vă propunem spre lectură un scurt ghid de bună purtare în natură, menit să amintească principalele măsuri de protejare care se impun pe durata vizitării ariilor naturale incluse în Rețeaua Ecologică Europeană “Natura 2000”.

Ce este Rețeaua Ecoligică Europeană “Natura 2000”?

Rețeaua Natura 2000 este o rețea europeană de arii naturale protejate care cuprinde zone naturale importante la nivel european, care găzduiesc habitate deosebite, cu plante și animale sălbatice de interes comunitar.

Această rețea a fost concepută ca urmare a faptului îngrijorător că numeroase specii de plante și animale sălbatice au ajuns să fie din ce în ce mai rare în Europa, iar unele chiar au dispărut din anumite țări europene. Totodată, în multe locuri de pe continentul nostru, viața oamenilor nu se mai desfășoară în mod sănătos și în armonie cu natura. Tocmai de aceea, “Rețeaua Natura 2000” are menirea de a proteja natura, de a menține pe termen lung bogățiile acesteia și de a asigura resursele cu care oamenii să își poată susține mulțumiți existența.

Pentru atingerea acestui deziderat, nu este necesară interzicerea oricăror activități umane, ci gospodărirea durabilă a resurselor, astfel încât generațiile care vor veni să se mai poată bucura de posibilitățile și de beneficiile pe care natura ni le oferă astăzi. De aceea, este necesară stabilirea unui echilibru între necesitățile naturii și cele ale oamenilor. Cu alte cuvinte, această rețea poate fi asemănată cu o mamă a cărei menire este aceea de a avea în grijă atât mediul înconjurător, cât și oamenii.

Ce este un sit Natura 2000?

Odată cu dezvoltarea economică și cu modernizarea lumii, oamenii au început ușor-ușor să își uite originile, iar presiunea exercitată asupra mediului înconjurător a devenit tot mai mare. Însă, de curând, aceștia au observat că acțiunile necugetate, precum tăierea irațională a pădurilor și vânarea în exces a unor specii de păsări și mamifere, au contribuit la apariția unor dezechilibre naturale.

Astfel, s-a ajuns la stabilirea unui sistem de arii naturale protejate care, prin lege, ne obligă să protejăm pădurile, pajiștile, apele și populațiile de plante și animale. Acest sistem de arii naturale protejate reprezintă cea mai eficientă metodă de a proteja, pe termen lung, biodiversitatea.

Aria naturală protejată este o zonă geografică delimitată clar, desemnată în baza unor acte legale, în cuprinsul căreia biodiversitatea, resursele naturale și valorile culturale sunt protejate de pericolul unei dezvoltări sociale accelerate și nechibzuite.

Dacă ar fi să gândim o clasificare a ariilor naturale protejate, aceasta ar fi următoarea:

 • arii de interes național: rezervații științifice, parcuri naționale, monumente ale naturii, rezervații naturale, parcuri naturale
 • arii de interes internațional: situri naturale ale patrimoniului natural universal, geoparcuri, zone umede de importanță internațională, rezervații ale biosferei
 • arii de interes județean sau local
 • arii de interes comunitar sau așa numitele situri Natura 2000: situri de importanță comunitară, arii de protecție specială avifaunistică

De ce este important să protejăm natura?

Florile care întregesc tabloul unei pajiști, apele limpezi și bogate în pești, pădurile cu arbori umbroși și animale care duc un trai tihnit, dar și terenurile care rodesc pentru a ne putea hrăni, toate acestea constituie o prezență generoasă în România, comparativ cu alte țări europene.

Așadar, trebuie să înțelegem că  stilul nostru de viață poate afecta mediul înconjurător, iar datoria noastră, a tuturor, este de a preveni acest lucru. Pentru că, în cele din urmă, având grijă de natură, avem grijă de noi.

Lucrurile sunt simple. Mediul înconjurător reacționează asemenea oamenilor: la grijă răspunde cu recunoștință. Natura contează pe noi în același mod în care noi contăm pe ea și depinde de noi așa cum și noi depindem de ea, orice schimbare provocând o reacție în lanț.

De aceea, pentru a putea păstra aceste bogații naturale, este necesar să ne informăm și să le înțelegem importanța. Este nevoie să depistăm care sunt amenințările la care mediul înconjurător este supus și să luăm din timp măsuri potrivite de protecție. Astfel, vom învăța să fim mai responsabili în ce privește bunăstarea mediului înconjurător.

Reguli de bună purtare și bună vizitare

Aceste măsuri sunt menite să protejeze biodiversitatea și au caracter obligatoriu. Se impune respectarea lor de toți cei care vizitează o arie naturală protejată.

Prin urmare, fiecare vizitator are responsabilitatea de a se informa cu privire la teritoriul sitului pe care urmează să intre. Trebuie să cunoască în ce perioade este permisă vizitarea, ce activități de agrement sunt permise, să respecte regulile de vizitare expuse mai jos și să încurajeze un comportament favorabil conservării și protejării capitalului natural.

Pe teritoriul siturilor și rezervațiilor protejate  vizate (Situl ROSCI0005 Balta Alba-Amara-Lacul Sarat Caineni-Jirlau, Situl ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, Rezervația Balta Amara, Rezervația Balta Albă, Rezervația Jirlău), se impune respectarea următoarelor reguli:

 • Deşeurile vor fi transportate/ depozitate de către vizitatori la punctele de colectare special amenajate (containere, pubele, coșuri sau gropi de gunoi).

Pe lângă faptul că arată inestetic, deșeurile și, în special, ambalajele abandonate necorespunzător pe teritoriul siturilor pot fi înghițite de animale, viața acestora fiind astfel pusă în pericol. La plecare, se recomandă verificarea zonei de camping sau a zonei de popas, astfel încât să ne asigurăm ca nu lăsăm în urmă resturi de mâncare sau alte deșeuri.

 • Panourile informative sau de avertizare, indicatoarele, marcajele, stâlpii care le susțin și amenajările tehnice de siguranță sunt acolo pentru a ne informa și îndruma. Acestea nu trebuie, sub nici o formă, modificate, deteriorate sau distruse. După noi pot veni turiști care, în lipsa acestor informații, s-ar putea rătăci sau răni.

Întreţinerea marcajelor turistice şi amplasarea panourilor indicatoare şi informative se face numai cu avizul custodelui, iar în cazul traseelor noi, după omologarea acestora conform prevederilor legale.

 • Camparea este permisă numai în locurile special amenajate – marcate cu însemnele specifice, afişate la vedere – în condiţiile legii, conform regulilor stabilite de administratorul zonei de campare și avizate de custode. Nu este permisă modificarea siturilor prin improvizarea de noi adăposturi.
 • Camparea în alte zone decât cele permise se poate face numai cu acordul administratorului/ custodelui, pentru activităţi care nu aduc atingere stării favorabile de conservare a speciilor şi a habitatelor, în situaţii justificate ca benefice sitului.
 • Crearea de noi poteci sau scurtarea potecilor existente trebuie evitate. Potecile marcate indică drumul spre destinație, iar scurtarea acestora poate duce la accidente. În plus, putem distruge covorul vegetal sau deranja păsările și animalele.
 • Ruperea, tăierea, distrugerea sau alterarea vegetației sunt strict interzise. Pentru protejarea biodiversității, vizitatorul nu trebuie să intervină în nici un fel (chiar dacă este motivat de intenții bune) asupra plantelor, arbuștilor sau a copacilor. Vegetația oferă hrană și adăpost multor specii de păsări, amfibieni, reptile și animale.

În același timp, natura trebuie păstrata așa cum este. De aceea, nu vom culege florile, ci vom lua cu noi doar fotografii.  Buchetele s-ar ofili repede şi zadarnic, iar prin acţiunea noastră nesăbuită am răpi altor călători bucuria de a le admira. Dăinuirea florilor în natură reprezintă un adevărat miracol ce trebuie ocrotit.

 • Totul trebuie lăsat așa cum a fost găsit. Vom admira cu privirea și cu aparatul foto, fără să atingem structurile culturale, istorice și artefactele pe care le descoperim. Vom lăsa inclusiv pietrele și alte elemente naturale așa cum le-am găsit.
 • Nu vom captura nicio viețuitoare întâlnită în ariile protejate și nici nu vom introduce pe teritoriul acestora alte exemplare.
 • Vom observa fauna de la distanță, fără a ne apropia mai mult decât este permis. Astfel, animalele, păsările și celelalte viețuitoare își vor putea continua în voie activitățile, fără a se simți amenințate.
 • Dacă desfășurăm activități agricole în imediata vecinătate a ariilor protejate, vom supraveghea atent turmele aflate la pășunat și câinii de pază care le însoțesc, pentru ca acestea să nu pătrundă în zone nepermise și să distrugă sau să pună în pericol vegetația și fauna.
 • Hrănirea păsărilor și a animalelor sălbatice este strict interzisă. Prin modificarea regimului alimentar și a comportamentului lor natural, nu vom face decât să le punem în pericol sănătatea și viața.
 • Refugiile, adăposturile sau alte amenajări realizate pentru administrarea ariilor protejate nu trebuie distruse. Sunt acolo pentru în folosul și pentru binele nostru. De exemplu, în caz de vreme nefavorabilă, ne asigură adăpost.
 • Accesul cu mijloace de transport motorizate, în perimetrul ariilor protejate, se face numai cu acordul administratorului/ custodelui, numai pentru activităţi care nu aduc atingere stării favorabile de conservare a speciilor şi a habitatelor, în situaţii justificate ca benefice sitului.

Zgomotul și noxele automobilelor alungă animalele, poluează atmosfera și distrug plantele. De asemenea, spălarea autovehiculelor în apele și pe terenurile din ariile protejate este strict interzisă. O astfel de activitate poluează apa și solul, afectând flora și fauna.

 • Păstrarea liniștii este deosebit de importantă, îndeosebi în perioadele de împerechere, cuibărit și creștere a puilor. Speriate, păsările își pot abandona cuiburile sau își pot părăsi puii, scăzându-le astfel șansele de supraviețuire. În lipsa puilor care să asigure continuitatea generațiilor, speciile ajung în pragul dispariției. Prin urmare, se recomandă evitarea discuţiilor zgomotoase sau folosirea aparatul de radio sau a telefonului mobil pentru a reda muzică. Pe cât posibil, vom lăsa să se audă doar sunetele naturii.
 • Uciderea animalelor, a păsărilor sau ruperea florilor și a vegetației sunt strict interzise. Fiecare specie are rolul ei în natură și orice pierdere poate atrage după sine alte modificări în lanțul vieții.
 • Utilizarea focului deschis este strict interzisă. Incendiile distrug flora și pun în pericol viața păsărilor și a celorlalte viețuitoare care fac parte din faună, provocând dezechilibre în natură.
 • Atunci când observăm activități care dăunează mediului, vom anunța imediat administratorul/ custodele ariei naturale protejate pe care o vizităm.
 • Vom merge întotdeauna numai pe traseele marcate, numai în zonele în care ne este permis accesul. Vom rezista tentației de a ne aventura pe alte cărări decât cele deschise accesului public, respectând astfel măsurile gândite pentru protejarea ariilor naturale.
 • Pe durata vizitei în ariile naturale protejate, nu vom consuma băuturi alcoolice. Cel mai bun lichid pentru hidratare rămâne apa. Astfel, ne vom putea bucura de frumusețile naturii cu ochi limpezi.
 • Nu în ultimul rând, înainte de vizitarea oricărei arii naturale protejate, ne vom asigura că starea de sănătate și condiția fizică ne permit efectuarea vizitei. De asemenea, vom organiza atent vizitarea ariilor:
 • ne vom echipa adecvat, conform anotimpului și condițiilor meteo prognozate
 • ne vom asigura că avem hrană și apă în cantități suficiente pentru toată durata vizitei
 • ne vom asigura că bateria telefonului va rezista suficient de mult sau că avem o baterie de rezervă/ posibilitate de reîncărcare

În plus, este bine să știm cum să acordăm primul ajutor. Pentru orice eventualitate.

 Cuvânt de încheiere

Aceste recomandări și reguli au fost amintite cu scopul de a diminua impactul drumeţiei asupra ariilor naturale protejate pe care le vizităm și de a preveni deteriorarea mediului (peisaj, floră, sol, aer, apă).

Drumeţii civilizaţi știu că aceste reguli trebuie respectate chiar şi atunci când nu sunt afișate în ariile vizitate. De aceea, se vor comporta întotdeauna astfel încât drumeții care vin din urmă să nu observe că înaintea lor, prin locurile respective, a mai trecut cineva.

Astfel, bucurându-ne de natură în mod civilizat, vom contribui la protejarea ei și vom asigura totodată cadrul necesar pentru turism durabil și trai responsabil, în armonie cu natura

112

Dacă pe durata vizitării ariilor protejate apar evenimente neprevăzute, care pun în pericol siguranța, sănătatea sau chiar viața – a dumneavoastră sau a altei persoane – (de exemplu, v-ați rătăcit, v-ați accidentat sau vă confruntați cu agravarea stării de sănătate pe fondul unei afecțiuni mai vechi), alertați Inspectoratul General pentru Situații de Urgență sunând la 112.

Apelul dumneavoastră de alarmare trebuie să comunice:

 1. Datele persoanei care face alarmarea.
 2. Natura accidentului sau a evenimentului (accidentat, bolnav, rătăcit etc).
 3. Starea persoanei/ persoanelor accidentate (diagnostic prezumtiv, funcții vitale etc).
 4. Datele de identificare ale victimei/ victimelor.
 5. Locul și ora producerii evenimentului.

După acordarea primului ajutor (dacă este cazul) și încheierea apelului de alertare, se va aștepta, pe cât posibil, în zona cu semnal telefonic. În cazul unui accident, prioritară este persoana accidentată, care trebuie adăpostită, protejată termic și supravegheată în permanență. 

 

BIBLIOGRAFIA Regulamentului de bună purtare în ariile protejate

Regulamentul prezentat include atât recomandări și reguli formulate de administratorul/ custodele ariilor naturale protejate vizate, cât și informații preluate şi adaptate sau completate.

 1. “Drumeţind prin… drumeţie”, Editura Albastros, 1981 (descoperită via www.carpati.org)
 2. Pliant – Reguli de bună purtare în siturile Natura 2000 (Editorul materialului: Asociația Munții Făgăraș, pliant creat în cadrul proiectului “Managementul integrat al siturilor Natura 2000 Munții Făgăraș și Piemontul Făgăraș Cod SMIS 36867”)
 3. www.derlogea.ro, Drumeția cu cortul
 4. www.sitcusma.ro, Recomandări, reguli de buna purtare în aria naturală protejată
 5. www.proalpin.ro, Cele 7 principii ale “nu lasa nici o urma” – sau cum sa nu ai un impact major asupra naturii, cand o vizitezi

Add your thoughts

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *