Publicare anunț de presă

LANSAREA PROIECTULUI

Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani COD SMIS 2014+ 102258

Asociația Maximilian anunță lansarea proiectului ”Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani”, proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare prin Programul Operațional Infrastructură Mare – Axa Prioritară 4 – Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric – Obiectiv specific – 4.1 Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate, în cadrul Apelului de proiecte 9/4/1 „Creşterea gradului de protecţie conservare a biodiversităţii prin măsuri de management adecvate şi refacerea ecosistemelor degradate”.

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

Protejarea și conservarea biodiversității în ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al sitului (metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra habitatelor naturale și a speciilor existente în sit).

OBIECTIV SPECIFIC 1: Asigurarea de măsuri coerente de conservare a biodiversității în cadrul ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani.

OBIECTIV SPECIFIC 2: Creșterea capacității de gestionare a ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani.

OBIECTIV SPECIFIC 3: Creșterea gradului de educație și conștientizare a importanței sitului și acțiunilor de conservare a biodiversității în rândul comunităților locale și a altor grupuri țintă relevante din zona ariilor naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani

GRUP ȚINTĂ
Comunitățile locale de pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate – localitățile Galbenu, Grădiștea, Jirlău, Vișani din județul Brăila, Balta Albă, Boldu din județul Buzău. Locuitorii comunelor, reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice, elevi, reprezentanți ai firmelor/agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului, asociații ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri, ONG-uri locale etc.

VALOAREA CONTRACTULUI: 7.770.072,22 lei inclusiv TVA.

DURATA CONTRACTULUI: 48 de luni.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Add your thoughts

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *