Asociația Maximilian Buzău (AMBz)

Organizație non-profit

Scopurile noastre sunt legate de susținerea și promovarea activităților destinate protecției mediului, în special monitorizarea și conservarea valorilor naturale din ariile protejate.

Management adecvat în vederea conservării biodiversității din ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani.

COD SMIS 2014+ 102258

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI

COD SMIS 2014+ 102258

Protejarea și conservarea biodiversității în ariile naturale protejate ROSCI0005 Balta Albă-Amara-Jirlău-Lacul Sărat Câineni, ROSPA0004 Balta Albă-Amara-Jirlău, 2.271 Balta Albă, 2.272 Balta Amara, 2.260 Lacul Jirlău-Vișani, prin elaborarea și implementarea unui cadru de management eficient al sitului (metode de gestionare eficientă a impactului antropic asupra habitatelor naturale și a speciilor existente în sit).

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI

7.770.072,22 lei

Din care 6.604.561,39 lei – Fonduri Europene și 1.165.510,83 – Guvernul României
DURATA DE IMPLEMENTARE

48 de luni

GRUPUL ȚINTĂ

Grupul țintă este format din comunitățile locale de pe teritoriul sau în vecinătatea ariilor naturale protejate – localitățile Galbenu, Grădiștea, Jirlău, Vișani din județul Brăila, Balta Albă, Boldu din județul Buzău. Locuitorii comunelor, reprezentanți ai administrației publice locale, cadre didactice, elevi, reprezentanți ai firmelor/ agenților economici cu activități în vecinătatea și pe teritoriul sitului, asociații ale agricultorilor, fermierilor, proprietarilor de terenuri, ONG-uri locale etc.

SPECII OBSERVATE ÎN CADRUL ARIEI

Situl ROSCI0005: Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Câineni-Jirlău

ARII PROTEJATE

Situl ROSCI0005: Balta Albă-Amara-Lacul Sărat Câineni-Jirlău

2% pentru mediu

Susține proiectele de mediu implementate de Asociația Maximilian

NOUTĂȚI

Fii la curent cu noutățile AMBz